Kính Sọc 5mm ( 5 ly ) Màu Trà Xanh Đen Xám Khói

Kính Sọc 5mm ( 5 ly ) Màu Trà Xanh Đen Xám Khói Cường Lực

  • Địa chỉ cắt kính sọc 5 ly màu trà ( kính sọc 5mm cường lực )
  • Địa chỉ cắt kính sọc 5 ly màu xám khói ( kính sọc xám khói 5mm cường lực )
  • Địa chỉ cắt kính sọc 5 ly màu xanh đen ( kính sọc xanh đen 5mm cường lực )
  • Địa chỉ cắt kính sọc 5 ly màu trắng ( kính sọc trắng 5mm cường lực )

Xem chi tiết tại:

Kính sọc

Kính sóng

Kính màu trà

Kính xanh đen

Kính mặt bàn

Kính cường lực hà nội

Kính sọc 8 ly